NB! Vi har flyttet til Skvadronvegen 27, 4050 Sola.

Mandag - Fredag

07:00 - 15:00

Termografering

Vi er NEMKO sertifisert iht NEK 405 1-2-3-4

Det betyr at vi kan foreta el kontroll på bolig, næringsbygg, landbruk og termografering av elektriske tavler og koblinger.
Termografering vil redusere risiko for brann, driftsstans, samt skade på personer og eiendom.

Våre tjenester

Privat

Næring

SES Elektro Sola 5

Industri

SES Elektro Sola 2

Elbillading

SES Elektro Sola 8

Termografering

SES Elektro Sola 1

Internkontroll

Har du spørsmål?